Het dorp Bruchem is een dorp in de Bommelerwaard, gebouwd op een van de vele stroomruggen. De vorm van de tuin is gebaseerd op de vroegere dijkdoorbraken, waardoor de rivier een nieuwe weg zocht en achter de dijk wielen of poelen ontstonden.
In dit geval zijn de poelen de plantenborders geworden en verwijzen de hagen naar de hoger gelegen dijken.

Volgend project->->