Geerpark Vlijmen

In opdracht van de Gemeente Heusden, heeft TUIN mee gedacht over de aanpassingen van Geerpark. Tijdens de aanleg van het park heeft TUIN in opdracht een aantal aanpassingen doorgevoerd in Geerpark om het park ruimtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Nieuwe heuvels en hellingen zijn toegevoegd om gebruikers uit te dagen om het een park te gaan ontdekken. De heuvels zijn zo gelegen in het park dat ze een natuurlijk ogende scheiding aangeven tussen het noordelijk deel, de natte natuur, en het zuidelijk deel, de droge natuur.

Het park is hierdoor niet in een keer te overzien, maar de hellingen zijn laag genoeg om de ruimte verder te willen ontdekken. Na elke heuvel komt een ontdekking; de waterslinger, de uitkijktoren, een educatief centrum in de boomgaard.. De heuvels zullen worden ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel, en extensief gemaaid, prachtig om te zien en prima voor de biodiversiteit, en in de winter een prachtige plek om met de jongste kinderen sleetje te rijden!

Naast de al bestaande paden, te weten een blote-voeten-pad en een enkel verhard pad, voegen we 2 paden extra toe. Een struinpad, d.w.z. een gemaaid pad door hoger gras en een houten knuppelpad door het plasdras gedeelte aan de noordzijde van het park. Hierdoor ontstaan verschillende routes binnen het park, noem het een avontuurlijke route, (blote voetenpad) een natuurlijke route (struinpad en knuppelpad)  en een sportieve route (verhard pad , skeelerrondje)

Alle paden komen uit bij het nieuwe educatieve centrum, straks geplaatst aan de rand, maar in de  boomgaard met zicht op de natte natuur en het ooievaarsnest aan de noordzijde, en de droge natuur aan de zuidzijde.
Een prima plek om te zien en te beleven wat het park te bieden heeft.

De vroegere rechte oevers zijn afgegraven en nu organisch van vorm, waardoor ze beter aansluiten bij de organisch gevormde heuvels en waardoor bijvoorbeeld

  1. vissen beter hun eieren kunnen afzetten
  2. jonge vogels / eenden beter kunnen schuilen
  3. de biodiversiteit wordt verhoogd omdat er een grotere variatie van planten komt ( van vochtig tot nat en alles er tussen )

Persbericht Geerpark

 


Masterplan, wonen en werken in het groen

In opdracht van Hellings Tuinen en Bestratingen uit Schijndel heeft TUIN een masterplan gemaakt om werken en wonen te kunnen gaan combineren in het buitengebied van schijndel.

Het masterplan heeft een landschappelijke uitstraling en heeft natuur hoog in het vaandel staan. Gebiedseigen beplantingen en een paddenpoel maken deel uit van het plan.


Nederlandse Tuinen stichting, advies mountainbike route Tilburg

Als adviseur voor de NTs heb ik mij bezig gehouden met een voorgenomen mountainbike route in Stadsbos 13 in Tilburg.
Aanleiding voor dit onderzoek is een verontruste mail van de Stichting Stadsbomen, Tilburg.
Deze stichting is van mening dat door de aanleg van een mountainbike route de natuur op oa de Landgoederen Heidepark – Vredelust mogelijk wordt aangetast.
Uit mijn onderzoek blijkt dat dit niet het geval is, maar wel geven we als advies aan de gemeente Tilburg mee om weliswaar het grootste deel van de mountainbike route te handhaven, maar gepleit wordt voor het ontzien van de landgoederen.
Inmiddels is de route tot ieders tevredenheid aangepast, en worden de landgoederen ontzien.

Klik hier voor het NTS Rapport (pdf)


Gemeente Heusden,
Ontwerp voor een semi-openbare collectieve ruimte voor het Hof van Morgen, Geerpark, Vlijmen

In November 2016 zijn de plannen van TUIN aan de toekomstige bewoners gepresenteerd, waarna er in sessies is gebrainstormd, zie hiervoor de PDF Concept en de PDF bewonersoverleg
Na alle input te hebben verwerkt is besloten om beide ontwerpen te combineren, zie hiervoor PDF Definitief ontwerp.

Definitief ontwerp februari 2017
Start aanleg begin 2018

Klik hier voor het concept (pdf)
Klik hier voor het verslag bewonersoverleg (pdf)
Klik hier voor het definitief ontwerp Hof van Morgen Geerpark Vlijmen (pdf)